Sculpture / 金屬雕塑
圓舞曲
圓舞曲 王秀杞 75x60xH125cm NTD 1,200,000
圓舞曲
圓舞曲 王秀杞 75x60xH125cm NTD 1,200,000
哺育
哺育 王秀杞 67x54xH98cm NTD 950,000
哺育
哺育 王秀杞 67x54xH98cm NTD 950,000
和樂的家
和樂的家 王秀杞 43x40xH104cm NTD 950,000
和樂的家
和樂的家 王秀杞 43x40xH104cm NTD 950,000
心想事成
心想事成 王秀杞 19x54xH70cm NTD 820,000
心想事成
心想事成 王秀杞 19x54xH70cm NTD 820,000
向前行
向前行 王秀杞 92x33xH33cm NTD 1,800,000
向前行
向前行 王秀杞 92x33xH33cm NTD 1,800,000
玩愛童心
玩愛童心 王秀杞 24x53xH23cm NTD 660,000
玩愛童心
玩愛童心 王秀杞 24x53xH23cm NTD 660,000
小水滴‧親親 A Little Kiss
小水滴‧親親 A Little Kiss 蒲浩明 21×26×21、20×22×18.5cm NTD 120,000
旅人系列之5
旅人系列之5 蒲宜君 95x21x15cm NTD 180,000
旅人系列之5
旅人系列之5 蒲宜君 95x21x15cm NTD 180,000
小舞者系列之4
小舞者系列之4 蒲宜君 42x14x8cm NTD 80,000
Preview